Vad är smm- Sensorisk motorisk minnesförlust

Vi lär oss att gå

Ineffektiva rörelsemönster börjar i det sensoriska motoriska systemet - systemet i kroppen som ansvarar för att integrera sensorisk feedback från vår omgivning till motor-kontroll i våra muskler och vårt sätt att röra sig. Som barn lär vi oss att gå genom "trial and error". Vi lär oss att anpassa oss till vår omgivning genom att utforska medan vi rör oss. För det mesta är de rörelsevanor vi lärt oss effektiva och fördelaktiga, men i många fall anpassar vi oss till någon form av stress, (olyckor, skador, pågående inre stress) genom att skapa negativa vanor som passar oss i ögonblicket, även fast vanorna orsakar oss negativa kompensationer muskulärt och i våra rörelsemönster. 

Sensorisk Motorisk Minnesförlust
Sensorisk motorisk minnesförlust är ett tillstånd där musklerna blivit vanemässigt spända som respons till kirurgi, skador, chock, fall, överdrivet datorarbete, överträning, eller pågående inre stress. Dessa kroniskt spända muskler påverkar den fysiska strukturen och förändrar hållningen och rörelsen.

Lära om för livet
Eftersom Sensorisk motorisk minnesförlust är ett inlärt funktionellt problem så kan du "lära om". Muskler lär sig via aktivt engagemang och inte passiv handling. Hjärnan måste därför vara involverad i återträningen av musklerna så att de kan slappna av igen. Att förbättra sitt sensoriskt motoriska medvetande och funktion är något som håller hela livet. 

Sensorisk Motorisk Minnesförlust kan innefatta problem med: 

  • Kroniskt ryggont
  • Ishias
  • Benlängdsskillnad
  • Ont i höfterna
  • Ett förändrat sätt att gå
  • Plantarfaschit
  • Käkspänningar
  • Piriformis Syndrom
  • Ont i axlar och nacke
  • Skolios