Om Hanna Somatics

Thomas Hanna, PhD utvecklade Somatic Education under 20 års tid med inrikting utbildning inom området Somatics. Han började som Feldenkrais utövare, och utvecklade sin egen metod Somatic Education efter att ha studerat neurologi vid Miami Medical School, där han forskade kring hur muskler reagerar när vi människor utsätts för stress, och hur vi reflexmässigt reagerar på detta. Dessa fullkroppsreflexer försvagar vårt nervsystem, och orsakar muskulär smärta som är orsaken till många av våra vanligaste kroppsliga problem

3 Fullkropssreflexer
Under sitt arbete med klienter upptäckte Hanna att (SMM) och dess dysfunktion visade sig som 3 specifika, fullkropps reflexer, som han döpte till grönt-ljusreflexen, röd-ljusreflexen, och traumareflexen

Vad är skillnaden mellan Hanna Somatics och te.x. sjukgymnastik, massage, akupunktur eller medicin? 

  • Du lär sig att nollställa muskellängden på hjärnans nivå och återfå frivillig kontroll av vanemässigt spända muskler med smärtlindring och ökad rörlighet som följd. 
  • Somatics fokuserar på helkropps-mönster av spänning, snarare än att endast fokusera på ett område av smärta. Spänning i mitten av kroppen översätts till spänning perifert, (höften, knät, foten, nacken).
  • HSE är aktivt, inte passivt. Sjukgymnastik, massage, triggerpunktsbehandlingar och andra metoder resulterar i  tillfällig smärtlindring eftersom de är passiva. Du blir jobbad Vanemässigt spända muskler kan bara släppa på lång sikt genom aktivt deltagande från klienten. Det är din hjärna som kontrollerar dina muskler, så därför är den bästa metoden för långsiktig smärtlindring en aktiv förbättring av ditt Sensoriska Motoriska System. 
  • HSE är utbildning- Du får lära dig specifika färdigheter som förbättrar det egna medvetandet, och ett kroppslig självmedvetande som leder till långsiktig smärtfrihet, ökad rörlighet, balans och koordination.