Hjälper för vad?

När hjärnan glömmer hur den ska känna och kontrollera musklerna som det är tänkt, blir koordinationen, balansen och proprioceptionen (varje människas förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position) försvagad och smärta kan uppstå. Kroniskt spända muskler är ofta resultatet av Sensorisk Motorisk Minnesförlust (SMM), en vanemässig respons på dålig arbetsställning, överträning, olyckor, skador, kirurgi, eller en stressig livssituation. 

Exempel på problem som du kan lära dig att kontrollera och oftast eliminera med Hanna Somatics

 • Kroniskt ryggont
 • Ont i nacke och axlar
 • Ishias problem
 • Smärta i höftleden
 • Frusen skuldra
 • Spänningshuvudvärk
 • Käkspänningar
 • Diskbråck
 • Benlängdsskillnader
 • Piriformiskontrakturer
 • Whiplashproblem
 • Skolios
 • Knä och fotproblem